close

W przededniu jubileuszu 50-lecia budowy kościoła w Ciścu, dzięki zaangażowaniu Parafian, udało nam się uruchomić Internetową Kronikę Parafialną, która dokumentuje historyczne wydarzenia na fotografiach, w artykułach i materiałach wideo.

Cel i wizja

Celem kroniki jest zebranie w jednym miejscu jak największej ilości materiałów dotyczących naszej parafii. Przede wszystkim są to zdjęcia, które stanowią zbiór parafialny, bądź też zostały nam udostępnione przez Parafian z dobrego serca i chęci dzielenia się dokumentacją tych wzniosłych momentów.

Staramy się też dotrzeć do istniejących w internecie materiałów prasowych jak i multimedialnych, które wprost dotyczą naszego kościoła. One również znajdą swoje miejsce w naszej kronice.

Chcemy by nasza kronika była głównym i najbardziej rzetelnym miejscem informacji o historii Parafii w Ciścu. W przygotowaniu są materiały zebrane podczas wywiadów przeprowadzanych z budowniczymi naszego kościoła, które w miarę możliwości będą rozszerzane i uzupełniane.

To dopiero początek

Kronika nie jest zamknięta. Będzie się rozwijać i będzie sukcesywnie latami uzupełniana o kolejne, piękne wydarzenia. Wierzymy, że przed naszą parafią wciąż wiele wartych udokumentowania momentów.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się materiałami, wspomnieniami bądź pomysłami na rozwój Kroniki do kontaktu pod adresem: parafia@cisiec.eu z dopiskiem „Kronika”.

Tymczasem zapraszamy do zanurzenia się w historii budowy kościoła w Ciścu.

Tagi: strona-glowna