close

Parafia

KościółParafia

Królowanie Chrystusa i Jego Boskiego Serca

„Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!”. Ta antyfona napisana przez nieznanego autora towarzyszy Kościołowi od samego początku jego istnienia. Już od momentu przyjścia Jezusa na świat urzeczywistniło się w świecie Królestwo Boże.  Królowanie Jezusa zapowiada podczas zwiastowania Archanioł Gabriel: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida” (Łk 1,32-33). Pisze o tym także Ewangelista Mateusz: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,1-2). Również w Starym Testamencie prorocy zapowiadali nadejście Króla: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,13-14).

W ciągu wieków wielu ludzi doświadczało wielkiej miłości Jezusa, ale także i sam On prosił aby każdy człowiek żył Jego miłością i umiłował Jego Najświętsze Serce. Przykładem tego była Małgorzata Maria Alacoque. Urodziła się ona 22 lipca 1647 roku we Francji, w mieście Burgundia. Gdy zmarł jej ojciec w wieku 8 lat oddano ją pod opiekę sióstr klarysek. Ze względu na ciężką chorobę została oddana pod opiekę swojego wuja i bardzo wymagających ciotek, od których wiele wycierpiała. Po pokonaniu choroby oraz wielu ciężkich przeżyciach, jako człowiek bardzo pragnący całkowicie oddać się służbie Bożej w wieku 24 lat wstąpiła do  Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia (wizytek). Habit zakonny otrzymała 25 sierpnia 1671 r. 

W grudniu 1673 roku Małgorzacie po raz pierwszy objawił się Pan Jezus. Pozwolił jej wtedy długo spoczywać na Jego Boskiej piersi, odsłonił przed nią cuda swojej miłości i niewypowiedziane tajemnice swojego Najświętszego Serca: „Moje Boskie Serce jest tak rozpalone miłością do ludzi, a w szczególności do ciebie, że już nie może dłużej tłumić w sobie płomieni tej palącej miłości” (Pamiętnik duchowy Małgorzaty Alacoque). 

Podczas drugiego wielkiego objawienia zobaczyła kolejny raz Serce Pana Jezusa. Spoczywało Ono na tronie z ognia i promieni. Pan Jezus zażądał od Małgorzaty, aby przyprowadziła swoje siostry i braci do Jego Serca. Polecił także przekazać im, że ich kocha, ale i sam czeka na ich miłość.

Trzecie wielkie objawienie miało miejsce 2 lipca 1674 r. Gdy Małgorzata modliła się przed Tabernakulum pojawił się nagle przed nią Pan Jezus, a z Jego ran biła niezwykła jasność. Mówił jej o niewdzięczności, jaką ludzie odpłacają Mu za Jego miłość. Sprawia to, że cierpi bardziej, niż w czasie drogi na Golgotę. Powiedział do niej: „Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność” (Pamiętnik duchowy Małgorzaty Alacoque). Poprosił ją, aby przyjmowała Komunię Święta tak często jak tylko jest to możliwe, a zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. 

Do najważniejszego – czwartego wielkiego objawienia doszło 19 czerwca 1675 r. podczas oktawy Bożego Ciała. Siostra Małgorzata klęczała wtedy przed Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus odsłonił wtedy swe Serce i powiedział. „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości” (Pamiętnik duchowy Małgorzaty Alacoque). Podczas tego objawienia Pan Jezus, aby w każdy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Najświętszego Serca.

Bardzo ważną osobą w życiu Małgorzaty był ojciec Klaudiusz – jezuita który był jej przewodnikiem duchowym. Od początku dostrzegł on, że siostra Małgorzata obdarzona jest szczególnymi łaskami. Umacniał ją w przekonaniu, że objawienia pochodzą od samego Jezusa. Sam pod wpływem siostry Małgorzaty stał się apostołem nabożeństwa do Serca Jezusowego. 

Siostra Małgorzata Alacoque zmarła 17 października 1690 r. w wieku 43 lat życia. Beatyfikowana została w 1864 r. przez papieża Piusa IX. Procesu kanonizacji dokonał Benedykt XV w 1920 r. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez papieża Klemensa XIII. 

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
 8. .Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną. 
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Źródło:

[1]. Pismo Święte
[2]. Święta Małgorzata Maria Alacoque. Pamiętnik Duchowy. Siostry Wizytki. Kraków 2003
[3]. brewiarz.pl
[4]. www.nspj.com.pl

Opracował: Krzysztof Kosibór

czytaj dalej
Parafia

Wakacje z Bogiem – Władysławowo 2024

Nasza parafia organizuje kolonie w Władysławowie w terminie od 2.07 do 12.07.2024.

Odpoczynek nad morzem jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży należących do służby liturgicznej, Oazy, Pulsu Boga oraz dla uczestników ubiegłorocznego wyjazdu.

Koszt wyjazdu wynosi 2000 zł.

Zapisy będą przyjmowane w poniedziałki, środy i piątki po Mszy św. wieczornej, w kancelarii parafialnej. Wpisowe w wysokości 500 zł należy uiścić przy zapisie.

czytaj dalej
Parafia

Chrystus Zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi chrześcijańskiego życia,
obdarza błogosławieństwem,
odradza miłość w Waszych sercach,
daje nadzieję i pokój.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.

Z darem modlitwy ks. Proboszcz Adam Bożek

czytaj dalej
Parafia

Plan Triduum Paschalnego

WIELKI CZWARTEK, 28.03
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.30 – 20.00
– Wspólnota „Margaretki”
20.00 – 21.00 – Rycerstwo Niepokalanej, Apostolstwo Dobrej Śmierci
21.00 – 22.00 – Koła Gospodyń Wiejskich, nauczyciele, OSP
22.00 – 23.00 – Młodzież, Puls Boga, wspólnota uwielbienia, oaza
23.00 – 24.00 – Indywidualna adoracja

WIELKI PIĄTEK. 29.03
9.00 – 10.00
– Członkowie Żywego Różańca
10.00 – 11.00 – kl. VIII
11.00 – 12.00 – kl. VII
12.00 – 13.00 – kl. VI
13.00 – 14.00 – kl. V A, B
14.15 – 15.00 – Wspólnota Bożego Miłosierdzia – nabożeństwo Drogi Krzyżowej
15.00 – 16.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
16.00 – 17.00 – kl. I, II (z rodzicami), kl. IV A, B, kl. III A, B
17.00 – 18.00 – Indywidualna adoracja
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
19.30 – Gorzkie Żale – I-III
20.00 – 21.00 – ul. Doliny, ul. Sarnia, ul. Polna, ul. Kępki, ul. Wąska.
21.00 – 22.00 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 1 – 35, ul. Końcowa, ul. Wodna, ul. Mjr. K. Czarkowskiego, ul. Wczasowa, ul. Ogrodowa, ul. Kolorowa.
22.00 – 23.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 36 – 61, ul. Spacerowa, ul. Kręta, ul. Kwiatowa, ul. Mokra, ul. Łęgowa.
23.00 – 24.00 – Młodzież, Puls Boga, wspólnota uwielbienia, oaza

WIELKA SOBOTA. 30.03
Święcenie pokarmów co godzinę od godz. 10.00-16.00 – kościół parafialny. W kaplicy na Małym Ciścu – 9.00

24.00 – 1.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 62 – 90, ul. Letnia, ul.Łagodna, ul. Równa.
1.00 – 2.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 91 – 110, ul. Jutrzenki, ul. Brzoskwiniowa.
2.00 – 3.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 111 – 122, ul. Wiosenna, ul. Łukowa.
3.00 – 4.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 123 – 145, ul. Wrzosowa.
4.00 – 5.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 146 – 157, ul. Rolnicza, ul. Borowa, ul. Widokowa, ul. Sportowa.
5.00 – 6.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 158 – 180 ul. Wspólna, ul. Słoneczna.
6.00 – 7.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 181 – 207, ul. Wiklinowa, ul. Kolejowa, ul. Strażacka, ul. Górska, ul. Sołecka.
7.00 – 8.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 208 – 233, ul. Morwowa, ul. Szkolna, ul. Wypoczynkowa, ul. Konwaliowa, ul. Różana.
8.00 – 9.00 – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 235 – 267, ul. Liliowa, ul. Tynionka, ul. Zacisze.
9.00 – 10.00 – ul. Cisowa, ul. Grzegorzków, ul. Akacjowa, ul. Jaśminowa, ul. Półkole, ul. Morelowa, ul. Agrestowa.
10.00 – 11.00 – ul. Lipowa, ul. Wiśniowa, ul. Spokojna, ul. Łączna, ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Leśna, ul. Pod Górę.
11.00 – 12.00 – ul. Grobla, ul. Brzegowa, ul. Wesoła, ul. Osiedlowa, ul. Łąkowa, ul. Rzeczna, ul. Nad Potokiem, ul. Owocowa, ul. Jodłowa, ul. Wierzbowa, ul. Topolowa, ul. Cicha.
12.00 – 13.00 – mieszkańcy ul. Trakt Cesarski od nr 196 – 121
13.00 – 14.00 – mieszkańcy ul. Trakt Cesarski od nr 115 – 52
14.15 – 15.00 – Droga Krzyżowa (prowadzą Róże Różańcowe)
15.00 – 16.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
16.00 – 17.00 – adoracja indywidualna
17.00 – 18.00 – adoracja indywidualna
18.00 – Wigilia Paschalna

Zdjęcie: BBC Creative z Unsplash

czytaj dalej
Parafia

Rekolekcje Wielkopostne

14.02.2024 – Środa Popielcowa

6.30 – Sakrament pokuty

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

8.30 – Sakrament pokuty

9.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.30 – Sakrament pokuty

16.00 – kaplica (M.C.) Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Sakrament pokuty

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.02.2024 – czwartek

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Konferencja dla wspólnot: Rycerstwo Niepokalanej, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec

16.02.2024 – piątek

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

8.00 – Droga Krzyżowa

16.00 – kaplica (M.C.) Msza św. z nauką ogólną

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Droga Krzyżowa dla wszystkich

17.02.2024 – sobota

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Sakrament pokuty dla starszych

10.00 – Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.15 – Konferencja dla młodzieży w bibliotece w Ciścu

18.02.2024 – niedziela

7.00 – Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

9.00 – Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

10.15 Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

11.30 Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

Zdjęcie Kamil Szumotalski z Unsplash

czytaj dalej
Parafia

Porządek nabożeństwa czterdziestogodzinnego

11.02.2024 r. (tj. niedziela)

7.00 – Msza Święta

8.00 – Mieszkańcy Baraniej Cisieckiej.

9.00 – Msza Święta

10.00 – Młodzież szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca.

11.00 – Adoracja dla wszystkich, którzy nie mogą przyjść w wyznaczonym czasie. 

11.30 – Msza Święta

12.30 – Dzieci Szkoły Podstawowej.

13.00 – Apostolstwo Dobrej Śmierci..

14.00 – Rycerstwo Niepokalanej.

15.00 – Róże Różańcowe Kobiet.

16.00 – Róże Różańcowe Mężczyzn.

16.40 – Nieszpory i zakończenie adoracji.

17.00 – Msza Święta

12.02.2024 r. (tj. poniedziałek) 

7.00 – Msza Święta.

7.30 – Mieszkańcy ul. Doliny, ul. Sarnia, ul. Polna, ul. Kępki, ul. Wąska.

8.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 1 – 35, ul. Końcowa, ul. Wodna, ul. Mjr. K. Czarkowskiego, ul. Wczasowa, ul. Ogrodowa, ul. Kolorowa.

9.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 36 – 61, ul. Spacerowa, ul. Kręta, ul. Kwiatowa, ul. Mokra, ul. Łęgowa.

10.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 62 – 90, ul. Letnia, ul. Łagodna, ul. Równa.

11.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 91 – 110, ul. Jutrzenki, ul. Brzoskwiniowa.

12.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 111 – 122, ul. Wiosenna, ul. Łukowa.

13.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 123 – 145, ul. Wrzosowa.

14.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 146 – 157, ul. Rolnicza, ul. Borowa, ul. Widokowa, ul. Sportowa.

15.30 – Adoracja dla wszystkich z wymienionych rejonów, którzy nie mogli przyjść w wyznaczonym czasie.

17.00 – Msza Święta.

13.02.2024 r. (tj. wtorek)

7.00 – Msza Święta.

7.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 158 – 180 ul. Wspólna, ul. Słoneczna. 8.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 181 – 207, ul. Wiklinowa, ul. Kolejowa, ul. Strażacka, ul. Górska, ul. Sołecka.

9.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 208 – 233, ul. Morwowa, ul. Szkolna, ul. Wypoczynkowa, ul. Konwaliowa, ul. Różana.

10.30 – Mieszkańcy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 235 – 267, ul. Liliowa, ul. Tynionka, ul. Zacisze.

11.30 – Mieszkańcy ul. Cisowa, ul. Grzegorzków, ul. Akacjowa, ul. Jaśminowa, ul. Półkole, ul. Morelowa, ul. Agrestowa.

12.30 – Mieszkańcy ul. Trakt Cesarski od nr 196 – 121, ul. Lipowa, ul. Wiśniowa, ul. Spokojna, ul. Łączna, ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Leśna, ul. Pod Górę.

13.30 – Mieszkańcy ul. Trakt Cesarski od nr 115 – 52, ul. Grobla, ul. Brzegowa, ul. Wesoła, ul. Osiedlowa, ul. Łąkowa, ul. Rzeczna, ul. Nad Potokiem, ul. Owocowa, ul. Jodłowa, ul. Wierzbowa, ul. Topolowa, ul. Cicha.

14.30 – Rycerstwo Niepokalanej, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Róże Różańcowe. 15.30 – Adoracja dla wszystkich z wymienionych rejonów, którzy nie mogli przyjść w wyznaczonym czasie.

17.00 – Msza Święta 

Zdjęcie: Josh Applegate z Unsplash

czytaj dalej
Parafia

Życzę Wam takiej wiary, jaką miała Maryja

Życzę, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły Wam radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się okazją do umocnienia ducha i pokoju serca.

Życzę Wam takiej wiary, jaką miała Maryja, która nie rozumiejąc,
zaufała słowu i pozwoliła, aby Bóg się nią posłużył i dał ludziom szczęście.

Doznajcie w te święta pokoju i nadziei, poczujcie miłość Boga.

Niech maleńki Jezus błogosławi Wam w każdym dniu Nowego Roku.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

ks. Proboszcz Adam Bożek

czytaj dalej
Parafia

Plan Kolędy 2023/2024

Ks. Jan

27.12 (środa) od godz. 8:30
ul. Wyszyńskiego od nr 2 do nr 30 między drogą a Sołą oraz ul. Czarkowskiego, Wczasowa, Ogrodowa, Kolorowa, Spacerowa
28.12 (czwartek) od godz. 8:30
ul. Wyszyńskiego od nr 42 do nr 78 między drogą a Sołą oraz ul. Łęgowa, Letnia
29.12 (piątek) od godz. 8:30
ul. Rzeczna, Łąkowa, Osiedlowa, Wesoła, Brzegowa, Grobla wzdłuż Traktu Cesarskiego do ulicy Cisowej
30.12 (sobota) od godz. 8:30
Ul. Doliny do nr 38 oraz ul. Kępki i Wąska
02.01 (wtorek)od godz. 8:30
ul. Doliny od nr. 39, ul. Sarnia, Końcowa, Polna
03.01 (środa) od godz. 8:30
ul. Doliny od nr. 27 do nr 71 z obu stron
04.01. (czwartek) od godz. 8:30
Barania Cisiecka, ul. Stroma, Turystyczna, Modrzewiowa, Za Groniem
05.01 (piątek) od godz.8:30
ul. Trakt Cesarski od nr. 52 p. Loranc do nr. 77 p. Tetłak z ulicami: Cicha, Topolowa, Wierzbowa, Sportowa (do mostu), Jodłowa, Owocowa, Nad Potokiem

Ks. Proboszcz Adam

27.12 (środa) od godz. 8:30
ul. Wyszyńskiego nr 262, Grzegorzków, Cisowa od nr 1 do 49
28.12 (czwartek)od godz. 8:30
ul. Lipowa, Stawowa, Wiśniowa, Spokojna, Kasztanowa, Świerkowa, Leśna, Łączna
29.12 (piątek) od godz. 8:30
ul. Cisowa od nr 53 do nr 79, Półkole, Głogowa
30.12 (sobota) od godz. 8:30
ul. Cisowa od nr 81 do nr 99, ul. Agrestowa, Morelowa
02.01 (wtorek)od godz. 8:30
ul. Tynionka, Liliowa Wyszyńskiego od nr 257 do nr 219, Różana, Konwaliowa
03.01 (środa) od godz. 8:30
ul. Wypoczynkowa, Wyszyńskiego 217-213, Szkolna, Sołecka
04.01 (czwartek) od godz. 8:30
ul. Górska, Kolejowa, Strażacka, Wyszyńskiego do nr 201 do ul. Wspólnej między drogą a torami
05.01 (piątek)– od godz. 8:30
ul. Wyszyńskiego od nr 170 do nr 226 między drogą a Sołą oraz ul. Słoneczna, Wiklinowa, Morwowa
08.01 (poniedziałek) od godz. 15:30
ul. Wspólna, Wyszyńskiego od nr 165 do nr 151 między drogą a torami
09.01 (wtorek) od godz. 15:30
ul. Wyszyńskiego od nr 166 do nr 122 między drogą a Soła, Sportowa
10.01 (środa) od godz. 14:30
ul. Rolnicza do torów, Borowa
11.01 (czwartek) od godz. 14:30
ul. Widokowa, Rolnicza za torami
12.01 (piątek) od godz. 14:30
ul. Wyszyńskiego od nr 149 do nr 113 między droga a torami
13.01 (sobota) od godz. 8:30
ul Wrzosowa, Wiosenna, Jutrzenki, Brzoskwiniowa, Wyszyńskiego nr 120 do nr 80 między droga a Sołą
15.01 (poniedziałek) od godz. 15:30
ul. Łagodna, Równa, Wyszyńskiego od nr 111 do nr 101 między torami a drogą
16.01 (wtorek) od godz.15:30
ul. Wyszyńskiego od nr 99 do nr 65 między drogą a torami, Krótka
17.01 (środa) od godz.14:30
ul. Wyszyńskiego od nr 61 do nr 43 między drogą a torami, Mokra, Kwiatowa, Kręta
18.01 (czwartek) od godz. 14:30
ul. Wyszyńskiego od nr 39 do nr 1 między drogą a torami, Wodna
20.01 (sobota) – 8:30
ul. Trakt Cesarski od nr 1. p. Mrozińskich do nr 46 p. Sordyl oraz od nr 118 do nr 169

czytaj dalej
Gazetka parafialnaParafia

“Nazwa szkoły nie może być tylko na papierze – trzeba tym żyć”

Historia i życie szkoły im. Jana Pawła II w Ciścu, w rozmowie z panią dyrektor Beatą Popielarz

Październik to czas, kiedy w szczególny sposób pochylamy się nad różańcem, ale również czas, kiedy wspominamy postać wielkiego Papieża Polaka. Szczególnymi datami w tym miesiącu są 16 października – kiedy to Karol Wojtyła został wybrany na papieża oraz 22 października – kiedy obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II. Z uwagi na te wydarzenia miesiąc październik jest również czasem intensywnym dla społeczności szkolnej w Ciścu. Poprosiliśmy panią dyrektor Beatę Popielarz o kilka słów na temat święta szkoły oraz tego, jaki wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży ma patron cisieckiej placówki – św. Jan Paweł II.

Jak wspomniała pani Beata, proces nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole, nie był trywialnym przedsięwzięciem. Pomysł zrodził się z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor – Anny Tomzik. Dzięki pomocy władz gminy oraz wielu ludzi dobrej woli, wprowadzeniu licznych formalnych dekretów, a przede wszystkim – zgodzie z Watykanu, doprowadziła ona do nadania imienia Jana Pawła II szkole w Ciścu.

Uroczystość ta odbyła się w dniu 9 grudnia 2000 r.. Jak podkreśla obecna pani dyrektor Beata Popielarz: jest to dla nas wielki zaszczyt, wielka radość i dzisiaj mogę tylko potwierdzić, że to był najlepszy wybór jakiego mogli dokonać rodzice, władze i dyrekcja szkoły, którzy czuli, że jednak ten patron będzie tym, który jest im najbliższy i tak mocno związany z naszym cisieckim kościołem – przez to również bliski dla szkoły.

Zapytana o wydarzenia sprzed dwudziestu trzech lat, pani dyrektor wspomina: Wtedy byłam nauczycielem i uczyłam języka polskiego. To właśnie na mnie spadło przygotowanie całego montażu słowno-muzycznego związanego z uroczystością. Wtedy także pracę katechety rozpoczął u nas ksiądz Marian Mazurek. Oprawę muzyczną i liturgiczną wspólnie tworzyliśmy z pomocą innych nauczycieli. Natomiast wyjątkowo wspominam jedną rzecz: siedzieliśmy tutaj do późna, próbując nadać tej uroczystości perfekcyjny kształt i formę. Pamiętam to, jako wielką radość i potrzebę, żeby zrobić coś więcej. Dało się odczuć wśród rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji, że czeka nas coś  bardzo istotnego.

Wiem, że uroczystość była dla wszystkich ogromnym przeżyciem duchowym. Myślę, że Patron także czuwał, by to wszystko się udało i zostało w naszych sercach. Po tylu latach wracamy do tego myślą. Już za dwa lata tutaj wrócimy, do tych wydarzeń, zdjęć i wspomnień przeżywając Jubileusz 25-lecia nadania naszej szkole im. Jana Pawła II.

Wybór takiego patrona również wpływa na dzieci i młodzież, która kształci się w murach szkoły. Słowa, które widnieją zaraz po przestąpieniu jej progu: “Musicie od siebie wymagać nawet jeżeli inni od was nie wymagają“ – stanowią misję szkoły. co potwierdza pani dyrektor: każdy Człowiek powinien starać się wymagać od siebie tak, jak Jan Paweł II, który, szczególnie pod koniec swojego życia, kiedy był już schorowany, starał się w miarę swoich możliwości pokazywać to, co było dla niego najistotniejsze.


Grono pedagogiczne próbuje nie tylko poprzez naukę, ale i wychowanie dzieci i młodzieży przekazywać te wartości, które są najważniejsze, wartości które mają kształtować od dziecka, czyli ponadczasowe dobro, sprawiedliwość, szlachetność. Jan Paweł II wskazuje nam to w sposób bardzo prosty. Również nauczyciele starają się poprzez proste teksty, które analizują i interpretują wraz z dziećmi przybliżać każdemu uczniowi postać oraz twórczość św. Jana Pawła II. Takie właśnie działania mają pomóc absolwentom szkoły, aby w dorosłym życiu kierowali się takimi wartościami, jak dobro oraz sprawiedliwość i dzięki temu kształtowali swoje charaktery.


Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego aby brać, a do tego aby było lekko! Nie bardzo lubimy wysiłek, a tutaj w szkole jednak podejmujemy ten wysiłek i trud. Umiejętność przekazywania tego, co w życiu jest dobre, jest dla nas istotne. Wzajemne wsparcie rodziców i nauczycieli i ich wspólne spojrzenie na podstawowe wartości, pozwala dzieciom zrozumieć pewne rzeczy i łatwiej je sobie przyswoić. Nie tylko przekazujemy dzieciom wiedzę i edukujemy, ale także wychowujemy. 


Październik jest dla nas wyjątkowym miesiącem, w którym postać patrona jest dla nas szczególnie bliska i gdzie możemy jeszcze bliżej tę postać przybliżyć naszym uczniom.

Nieodzownym elementem związanym z patronem szkoły jest Zlot Szkół im. Jana Pawła II, który odbywa się w Częstochowie, na Jasnej Górze. W tym roku przypada on na 12 października. Zjazdy są dwudniowe, ponieważ wielu pielgrzymów przyjeżdża ze szkół rozsianych po całej Polsce. Centralnym momentem wydarzenia jest oczywiście wspólna Eucharystia, na której zawsze witane są poszczególne delegacje szkół. Na zlocie pojawia się rokrocznie od 15 do 20 tysięcy dzieci i młodzieży. W ramach wydarzeń organizowane są również koncerty oraz spotkania – tak dla uczniów, jak i grona pedagogicznego.

Sam zlot jest ogromnym przeżyciem i bardzo dużym wyróżnieniem. – dodaje pani Beata – Jesteśmy jedną ze szkół bardzo czynnie działającą w ramach tzw. Rodziny szkół im Jana Pawła II. Dwukrotnie nasza szkoła została wyróżniona poprzez zaproszenie na Jasną Górę do obsługi liturgicznej mszy świętej. W czasie zlotów rodzą się nowe przyjaźnie i znajomości. Nasza szkoła od lat współpracuje z gimnazjum w Wilnie, gdzie z panią dyrektor Janiną Wysocką spotkamy się w Częstochowie, ale również na zjazdach szkół im. Jana Pawła II. Warto wspomnieć również, że szkoła w Ciścu miała zaszczyt zorganizować Ogólnopolski Zjazd szkół imienia Jana Pawła II, który odbył się w maju 2009 r.

Zlot Szkół to nie jedyne październikowe wydarzenie w którym bierze udział nasza społeczność szkolna. Ważnym dniem jest również Święto Szkoły.

Święto Szkoły obchodzimy we wspomnienie świętego Jana Pawła II tj. 22 października. – wyjaśnia pani dyrektor – W tym roku święto zaplanowane mamy na poniedziałek 23 października. Rozpoczynamy wszystko uroczystym przemarszem ze sztandarem do kościoła na Mszą Świętą. Następnie wracamy do szkoły, gdzie mamy piękną akademię nawiązującą treścią do postaci Patrona. Uzupełnieniem święta szkoły jest udział uczniów w obchodach Dnia Papieskiego na Skwerze Jana Pawła II w Węgierskiej Górce. W tym roku nasza szkoła została zaproszona aby 15 października o godzinie 16.00 zaprezentować montaż słowno-muzyczny. Jako szkoła Jana Pawła II chcemy propagować te wartości w środowisku lokalnym.

Cisiecka szkoła od kilkunastu lat jest w pełni zanurzona w nauczaniu Jana Pawła II. Jest on dla naszych uczniów drogowskazem, który pomaga im wzrastać w dobru i w dążeniu do bycia lepszymi. Już za dwa lata, w grudniu, obchodzić będziemy 25-lecie nadania imienia szkole. Przede wszystkim jednak, celebrować będziemy oddanie szkolnej społeczności pod opiekę wielkiego, inspirującego bożego człowieka, jakim jest święty Jan Paweł II.

Nazwa szkoły nie może być tylko na papierze, nie może być tylko w dokumentach, ale trzeba tym żyć. Wiadomo, rok szkolny rządzi się swoimi prawami, ale ten Patron i jego postawa – to wszystko, co głosi – musi się zgadzać z programem profilaktyczno- wychowawczym. Posiadanie takiego patrona jest dla nas zobowiązaniem, żebyśmy tym żyli, to propagowali i przekazywali. Tym bardziej, że wiemy, że jest to najlepsza rzecz którą możemy przekazać naszym dzieciom. – puentuje pani dyrektor, która już dziś rozpoczyna przygotowania do nadchodzącego jubileuszu.

czytaj dalej
1 2 3 5
Page 1 of 5